پشتیبانی تهویه آماج
طراحی هواکش های صنعتی

طراحی هواکش های صنعتی

در کارگاه تولیدی و صنعتی انواع هواکش صنعتی و اگزاست فن در مدل های مختلف و با قدرت های متفاوت تولید می شوند و کارفرمایان می توانند علاوه بر در نظر گرفتن سلیقه خود در انتخاب شکل ظاهری هواکش ، متناسب با محلی که قرار است از این تهویه ها استفاده نمایند و موتورهایی با قدرت های متفاوت را انتخاب کنند برای طراحی انواع هوا کش ها اطلاعات کافی در رابطه با نحوه نصب آنها ، میزا سروصدایی که ایجاد می کنند و همچنین درجه حفاظت و مقاومت آنها در برابر رطوبت و گرد و غبار را در نظر میگیریم تا بتوانیم محصول مورد نظر را به درستی تولید کنیم.