پشتیبانی تهویه آماج

جدیدترین پرفروش ترین ارزان ترین گران ترین
 • هواکش خانگی لوکس (دریچه دارباکلید)سایز15سانت

  325,000تومان 263,000
  موجود

 • هواکش خانگی لوکس (دریچه دارباکلید)سایز20سانت

  580,000تومان 469,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز10 سانت(اکسی لاین)

  175,000تومان 143,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 12سانت (آکسی لاین)

  198,000تومان 161,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 15سانت (آکسی لاین)

  220,000تومان 179,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 20سانت (آکسی لاین)

  350,000تومان 285,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی سایز 10سانت

  213,000تومان 200,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی سایز 12سانت

  223,000تومان 209,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی سایز 15سانت

  244,000تومان 229,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی دوربالا سایز20سانت(آکسیال)

  526,000تومان 428,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی دوربالا سایز25سانت(آکسیال)

  578,000تومان 466,000
  موجود

 • هواکش خانگی لوکس(دریچه دارباکلید)

  760,000تومان 615,000
  موجود

  هواکش خانگی دمنده لوکس مدل VSG-30S4S یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکشها در ساختمانها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌های متوسط و بزرگ است.

 • هواکش خانگی فلزی سایز 10سانت

  215,000تومان 173,000
  موجود

  این هواکش یکی از پر فروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی سایز12سانت

  220,000تومان 182,000
  موجود

  این هواکش یکی از پر فروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی سایز15سانت دوربالا

  530,000تومان 390,000
  موجود

  این هواکش  یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی سایز15سانت

  245,000تومان 198,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی 20سانت دوربالا

  530,000تومان 430,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی سایز20سانت

  480,000تومان 388,000
  موجود

  این هواکش یکی از پر فروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی سایز25سانت دوربالا

  580,000تومان 470,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی سایز25 سانت

  530,000تومان 430,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی سایز30سانت

  580,000تومان 470,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش خانگی آکسی لاین سایز10سانت

  175,000تومان 143,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین سایز12سانت

  200,000تومان 160,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین سایز15سانت

  220,000تومان 180,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین سایز20سانت

  350,000تومان 285,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین IP45 سایز10سانت

  250,000تومان 205,000
  موجود

  هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX-10S2S-IP این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین IP45 سایز12سانت

  300,000تومان 249,000
  موجود

  هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX-12S2S-IP این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین IP45 سایز15سانت

  390,000تومان 315,000
  موجود

  هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX-15S2S-IP این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی هایلوکس (دمپربرقی)سایز10سانت

  440,000تومان 350,000
  موجود

  هواکش خانگی دمنده هایلوکس مدل VDI-10S2S این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان ها مسکونی، اداری و منازل است. که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک ،حمام و سرویس بهداشتی (دستشویی) است.

 • هواکش خانگی هایلوکس(دمپربرقی)سایز15سانت

  495,000تومان 405,000
  موجود

  هواکش خانگی دمنده هایلوکس مدلVDI-15S2S این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان ها مسکونی، اداری و منازل است. که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک ،حمام و سرویس بهداشتی (دستشویی) است.

 • هواکش خانگی اتولوکس مدل VAL-15H2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتولوکس VAL-20C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتولوکس VAL-25C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتولوکسVAL-30C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتواير VAL-15S2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتواير VAL-20H2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکس(دریچه دارباکلید)سایز15سانت

  325,000تومان 270,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-15S2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکس(دریچه دارباکلید)سایز20سانت

  510,000تومان 510,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-20S2S هواکش خانگی دمنده لوکس مدل VSL-20S2S این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌های متوسط و بزرگ است.

 • هواکش خانگی لوکس(دریچه دارباکلید)سایز20سانت

  470,000تومان 470,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-20C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکس(دریچه دارباکلید)سایز25سانت

  650,000تومان 580,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-25C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکس(دریچه دارباکلید)سایز30سانت

  750,000تومان 650,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSG-30C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 10 سانت

  210,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-10S2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 10 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 12 سانت

  220,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی دمنده مدل فلزی سری VMA-12S2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 12 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت

  480,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-15C2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت

  530,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-20C4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت

  480,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-20C4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 25 سانت

  530,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-25S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی25 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 30 سانت

  580,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-30S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 30 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 25 سانت

  580,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-25C2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 25 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت

  245,000تومان 0
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-15S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش رومیزی (پنکه مدل هاله 20)

  630,000تومان 0
  موجود

  هواکش رومیزی دمنده هاله مدل FTF-20H2S به منظور گردش هوا و خنک سازی محیط برای واحد های مسکونی فضاهای اداری و تجارتی با ابعاد اتاق های کوچک و متوسط بسیار مفید و کار آمد است.

 • هواکش رومیزی (پنکه مدل هاله 25)

  800,000تومان 0
  موجود

  هواکش رومیزی دمنده هاله مدل FTF-25H2S به منظور گردش هوا و خنک سازی محیط برای واحد های مسکونی فضاهای اداری و تجارتی با ابعاد اتاق های کوچک و متوسط بسیار مفید و کار آمد است.

 • هواکش رومیزی (پنکه مدل هاله 30)

  980,000تومان 0
  موجود

  هواکش رومیزی دمنده هاله مدل FTF-30H2S به منظور گردش هوا و خنک سازی محیط برای واحد های مسکونی فضاهای اداری و تجارتی با ابعاد اتاق های کوچک و متوسط بسیار مفید و کار آمد است.

 • بلوورپکیج 12سانت قدرت بالا

  970,000تومان 0
  موجود

  یک فن سانتریفیوژ فوروارد است که در پکیج های دیواری جهت تخلیه محصولات احتراق استفاده می شود پروانه از جنس آلومینیوم بوده و بدنه از جنس آلومنیوم دایکست می باشد. این محصول با سایز پروانه 120 میلیمتر ارائه می شود و قابلیت نصب نازل تکی و دوتایی جهت اندازه گیری اختلاف فشار را داراست.