پشتیبانی تهویه آماج

هواکش خانگی⭐️پایین ترین قیمت هواکش خانگی بدون صدا


جدیدترین پرفروش ترین ارزان ترین گران ترین
 • هواکش خانگی با کلید نخی سایز ۱۵۰

  236,000تومان 263,000
  موجود

 • هواکش خانگی با کلید نخی سایز 200

  469,000تومان 469,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 10

  143,000تومان 143,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 12

  161,000تومان 161,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 15

  179,000تومان 179,000
  موجود

 • هواکش خانگی پلاستیکی سایز 20

  285,000تومان 285,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی سایز 10

  200,000تومان 200,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی سایز12

  209,000تومان 209,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی سایز15

  229,000تومان 229,000
  موجود

 • هواکش فلزی خانگی دور بالا سایز 15

  389,000تومان 389,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی پر دور سایز20

  428,000تومان 428,000
  موجود

 • هواکش خانگی فلزی پر دور سایز25

  466,000تومان 466,000
  موجود

 • هواکش خانگی دمنده لوکس مدل VSG30C4S

  615,000تومان 615,000
  موجود

  هواکش خانگی دمنده لوکس مدل VSG-30S4S یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکشها در ساختمانها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌های متوسط و بزرگ است.

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA10S2S

  173,000تومان 173,000
  موجود

  این هواکش یکی از پر فروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA12S2S

  182,000تومان 182,000
  موجود

  این هواکش یکی از پر فروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA15C2S

  390,000تومان 390,000
  موجود

  این هواکش  یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA15S2S

  198,000تومان 198,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA20C2S

  430,000تومان 430,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA20C4S

  388,000تومان 388,000
  موجود

  این هواکش یکی از پر فروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ ها مسکونی و  محیط‌ های اداری و تجاری  و استفاده های خانگی بهره جست

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA25C2S

  470,000تومان 470,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA25C4S

  430,000تومان 430,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش فلزی خانگی دمنده مدل VMA30C4S

  470,000تومان 470,000
  موجود

  این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و محیط‌ های اداری و تجاری و استفاده های خانگی بهره جست.

 • هواکش خانگی آکسی لاینVBX10S2S

  143,000تومان 143,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین دمنده مدل VBX12S2S

  160,000تومان 160,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین دمنده مدل VBX15S2S

  180,000تومان 180,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین دمنده مدل VBX20S2S

  285,000تومان 285,000
  موجود

  این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX10S2SIP

  205,000تومان 205,000
  موجود

  هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX-10S2S-IP این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX12S2SIP

  249,000تومان 249,000
  موجود

  هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX-12S2S-IP این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX15S2SIP

  315,000تومان 315,000
  موجود

  هواکش خانگی آکسی لاین IP45 دمنده مدل VBX-15S2S-IP این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط است.

 • هواکش خانگی دمنده هایلوکس مدل VDI10S2S

  350,000تومان 350,000
  موجود

  هواکش خانگی دمنده هایلوکس مدل VDI-10S2S این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان ها مسکونی، اداری و منازل است. که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک ،حمام و سرویس بهداشتی (دستشویی) است.

 • هواکش خانگی دمنده هایلوکس مدل VDI15S2S

  405,000تومان 405,000
  موجود

  هواکش خانگی دمنده هایلوکس مدلVDI-15S2S این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان ها مسکونی، اداری و منازل است. که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک ،حمام و سرویس بهداشتی (دستشویی) است.

 • هواکش خانگی اتولوکسVAL15H2S

  360,000تومان 360,000
  موجود

  هواکش خانگی اتولوکس مدل VAL-15H2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتولوکس VAL20C4S

  510,000تومان 510,000
  موجود

  هواکش خانگی اتولوکس VAL-20C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتولوکسVAL25C4S

  570,000تومان 570,000
  موجود

  هواکش خانگی اتولوکس VAL-25C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتولوکسVAL30C4S

  650,000تومان 650,000
  موجود

  هواکش خانگی اتولوکسVAL-30C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتواير VAL15S2S

  305,000تومان 305,000
  موجود

  هواکش خانگی اتواير VAL-15S2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی اتوايرVAL20H2S

  430,000تومان 430,000
  موجود

  هواکش خانگی اتواير VAL-20H2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکسVSL15S2S

  270,000تومان 270,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-15S2S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکسVSL20S2S

  510,000تومان 510,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-20S2S هواکش خانگی دمنده لوکس مدل VSL-20S2S این هواکش یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌های متوسط و بزرگ است.

 • هواکش خانگی لوکسVSL20C4S

  470,000تومان 470,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-20C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکسVSL25C4S

  580,000تومان 580,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSL-25C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی لوکس مدلVSG30C4S

  650,000تومان 650,000
  موجود

  هواکش خانگی لوکس مدل VSG-30C4S این هواکش خانگی یکی از پرفروش ترین و پر استفاده ترین هواکش‌ ها در ساختمان‌ها مسکونی و منازل که عمده کاربرد آن ها در فضاهای کوچک و متوسط ،آشپزخانه‌ها متوسط و بزرگ است. از این محصول می‌توان در تخلیه آزاد نیز بهره جست.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 10 سانت 2500 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-10S2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 10 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 12 سانت 2050 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی دمنده مدل فلزی سری VMA-12S2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 12 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت 2800 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-15S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت 2500 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-20S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت 1400 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-20S2S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 20 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 25 سانت 1350 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-25S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی25 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 30 سانت 1220دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-30S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 30 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 25 سانت 2400 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-25S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 25 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت 2150 دور

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش خانگی پروانه فلزی سری VMA-15S4S تهویه خانگی دمنده مدل فلزی 15 سانت در دسته هواکش هایی قرار دارد که با نام آکسیال شناخته می شوند و می توانند در فضاهای خانگی و تجاری برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار گیرند ، ساختمان داخلی این هواکش خانگی شامل الکتروموتور ، پروانه و محور اتصال دهنده می باشد که دارای هشت پره فلزی است و می تواند در محل هایی که نیاز به تهویه قوی تری وجود دارد مورد استفاده واقع شود.

 • هواکش رومیزی دمنده هاله مدلFTF20H2S

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش رومیزی دمنده هاله مدل FTF-20H2S به منظور گردش هوا و خنک سازی محیط برای واحد های مسکونی فضاهای اداری و تجارتی با ابعاد اتاق های کوچک و متوسط بسیار مفید و کار آمد است.

 • هواکش رومیزی دمنده هاله مدلFTF25H2S

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش رومیزی دمنده هاله مدل FTF-25H2S به منظور گردش هوا و خنک سازی محیط برای واحد های مسکونی فضاهای اداری و تجارتی با ابعاد اتاق های کوچک و متوسط بسیار مفید و کار آمد است.

 • هواکش رومیزی دمنده هاله مدلFTF30H2S

  تماس بگیرید
  موجود

  هواکش رومیزی دمنده هاله مدل FTF-30H2S به منظور گردش هوا و خنک سازی محیط برای واحد های مسکونی فضاهای اداری و تجارتی با ابعاد اتاق های کوچک و متوسط بسیار مفید و کار آمد است.

هواکش خانگی از جمله تجهیزات پرکاربرد در حمام و سرویس بهداشتی است. البته ممکن است از آن در آشپزخانه هایی که به هود مجهز نیستند نیز استفاده شود. وجود بخار و رطوبت بیش از اندازه در این مکان ها باعث کاهش ماندگاری دیگر تجهیزات موجود در حمام و دستشویی زودتر از زمان معقول می‌شود. وجود یک هواکش و فن خانگی متناسب با محیط، تهویه مناسبی ایجاد کرده و درصد رطوبت را کاهش می‌دهد. تنها ایرادی که به این محصول می‌توان گرفت صدای بالایی است که در اثر چرخیدن پره های هواکش ایجاد می شود. تولید‌کنندگان این محصول با نیازسنجی از مشتریان دستگاه را به شکلی طراحی نموده اند که صدای چندانی ایجاد نمی‌کند. این مدل هواکش را با نام فن خانگی می شناسیم.

برای تهویه فضاهای محصور شده با گرمای بیش از حد و هوای آلوده، تجهیزات اگزاست فن مورد استفاده قرار می گیرند. برای سلامتی و رفاه حال افراد بسیار ضروری می باشند؛ زیرا حفظ طراوت و تازگی هوا را برای تنفس تضمین می کنند. حمام ها همیشه حاوی مقدار زیادی طوبت و بو هستند و افرادی که قبلاً احساس نیاز به خریدن اگزاست فن نمی کردند، اکنون نظر متفاوتی در این مورد دارند.

برای اطلاع از قیمت هواکش،اگزاست فن،هواکش صنعتی،فن فشار مثبت،هواکش سانتریفیوژ ،فن فشار قوی میتونید با کارشناسان تهویه آماج تماس بگیرید.