اگزاست فن مدل Usha Crisp

  • مدل :اگزاست فن Usha Crisp Air 150 mm
  • رنگ: سفید صدفی
  • مساحت دریچه ورودی فن: 150 میلی متر
  • نیرو: 30 وات
  • سرعت موتور: 1386 دور در دقیقه

Recently Viewed Products

امتیاز کیفی به محصولات تهویه آماج